Laatupäällikkö

Laatujärjestelmien (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, FSSC 22000) luominen, koulutus ja ylläpito. Esi- ja toimittaja-auditoinnit asiakkaan tarpeiden mukaan.

Hygienia

Hygieniatason arviointi ja koulutus, hygieniaosaamistestaus (hygieniapassi), yleinen tai räätälöity hygieniakoulutus ja –neuvonta.

Omavalvonta

Omavalvontasuunnitelman luominen, arviointi tai päivittäminen yhdessä yrityksen henkilökunnan kanssa, omavalvonta-asioiden koulutus.

Työturvallisuus

Vaarojen tunnistaminen, riskien arvioiminen, riskien hallintakeinot, työturvallisuusjärjestelmän (ISO 45001) luominen ja työturvallisuuskoulutus. Laitteiden työturvallisuusohjekortit.

Ympäristöasiat

Alustava ympäristökatselmus, ympäristöpolitiikan luominen, ympäristönäkökohtien tunnistaminen, merkittävien ympäristönäkökohtien määrittäminen, päämäärien ja tavoitteiden asettaminen, lakisääteisten ja muiden vaatimusten tunnistaminen, järjestelmän (ISO 14001) luominen ja ympäristökoulutus koko yrityksen henkilökunnalle.

Palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan!